AlltidNäras personliga tjänster

Vad handlar AlltidNära om?

Under rubriken Tjänster hittar du förslag på hur ett upplägg kan se ut. Du får gärna komma med egna förslag på saker att göra ihop. Mina tjänster bygger på att vi gör det tillsammans. Jag har myntat ett begrepp, ”social städning”, vilket betyder att vi städar tillsammans. Du gör så mycket som du kan, vill och orkar samtidigt som vi pratar och har trevligt ihop. AlltidNära handlar om att skapa livskvalitet och ge en guldkant i din tillvaro!

 

Ett gratis informationstillfälle per kund

Ett gratis informationstillfälle om AlltidNära per kund, erbjuds för att du ska få ställa frågor och jag kan berätta mer om tjänsterna innan vi skriver ett ev avtal. Ett gratis hembesök/telefonmöte är perfekt om du är osäker på vad AlltidNära kan göra för dig. Många av tjänsterna går under RUT (avdrag för hushållsnära tjänster), och vilka de tjänsterna kan vara står under rubriken Priser. Nu i coronatider kan vi självklart ordna med alternativa hembesök, t ex ute i trädgården eller vi stämmer av via telefon.

 

Avtal

Ett enklare kontrakt kan komma att upprättas då man köper flera tillfällen vid samma tidpunkt, för att förväntningar och önskemål ska bli tydliga för dig som kund och och för mig som utförare. Vid köp av ett enda tillfälle upprättas inget skriftligt avtal utan då det är muntligt avtal som gäller.

 

Vad är RUT-avdrag?

RUT innebär att du som är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för 90% av din inkomst kan få en skatterabatt upp till 75 000 kr per år. Det är kundens ansvar att hålla reda om att hon/han uppfyller villkoren för RUT-avdrag och inte redan uppnått det belopp man kan få skatterabatt för. Om maxbeloppet redan är utnyttjat kan man inte använda AlltidNäras tjänster via RUT, utan får betala hela beloppet på egen hand. 

För mer ingående detaljer kring RUT kan du läsa mer på Skatteverkets hemsida

www.skatteverket.se/RUT

❤️

 

Under rubriken Rutavdrag har jag sammanställt en lista på priser per timme och olika paketpris, med och utan RUT för att göra det så tydligt som möjligt.