Hur hanterar AlltidNära dina uppgifter?

  • Dina personuppgifter finns endast i mitt faktureringsprogram som kräver lösenord
  • Inga uppgifter om dig eller anhörig kommer lämnas ut till tredje part
  • Alla mejl raderas efter avslutad kontakt
  • Kontrakt, kvitton och liknande med uppgifter om kund kommer förvaras säkert (enligt bokföringslagen)