GDPR

Hur hanterar alltidnära dina uppgifter?

– Dina personuppgifter finns endast i mitt fakturerings-program som kräver lösenord. 


– Inga uppgifter om dig eller anhörig kommer lämnas ut till tredje part.


– Alla mejl raderas efter avslutad kontakt.


– Kontrakt, kvitton och liknande med uppgifter om kund kommer förvaras säkert (enligt bokföringslagen).