Rutavdrag

Skatteverkets lista på RUT-avdragsgilla tjänster

Här följer en lista på vad som Skatteverket klassar som RUT-avdrag som AlltidNära erbjuder och vad som inte går under det. Listan uppdaterad senast 23-01-29. Taket för rutavdraget är 75.000 per person per år. Det är kunden själv som ansvarar för att ha kunskap om sin egen RUT-nivå. Nekas RUT av Skatteverket kommer AlltidNära debitera återstående summa av dig som kund.

Observera att tjänster som AlltidNära utför alltid sker tillsammans med kunden utifrån dennes förmåga.  

HEMMET & PERSONLIG HJÄLP

RUTAVDRAG GES FÖR ATT:

 • följa med en person på promenader och enklare ärenden, till exempel till vårdcentral, bank eller butik
 • hjälpa till med att betala räkningar
 • laga enklare mat
 • högläsning tex dagstidning eller bok
 • hjälpa en person med hygienen samt att klä på och av sig. Observera att AlltidNära ej är någon hemtjänst i den bemärkelsen men kan göra undantag en kortare period kring den personliga hygienen, tex efter en operation eller liknande.
 • utföra enklare städning, till exempel dammsuga, dammtorka, diska eller putsa fönster
 • städa skåp, lådor, kyl och frys
 • städa hos någon som ska flytta in eller ut ur en bostad
 • flytta möbler om det krävs för att kunna städa
 • torka av spisfläkt
 • tvätta, stryka och laga kläder, sängkläder, gardiner och avtagbar soffklädsel
 • sätta upp och ta ned gardiner i samband med tvätt eller lagning
 • byta glödlampor och säkringar
 • putsa skor

Senast tillkomna tjänster i hemmet:

 • vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
 • möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
 • transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering.
 • enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.
 • För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges. 

INGET AVDRAG GES FÖR ATT:

 • följa med en person på nöjen, till exempel bio, restaurang och museum
 • vaka över en person pga hälsoaspekter
 • utbildad legitimerad personal som ger sjukvårdande behandling, såsom tex massage, fotvård, rehabträning
 • utföra hårvård eller skönhetsbehandling
 • passa husdjur
 • ge omsorg till en person som har fått statliga eller kommunala bidrag för det arbetet, till exempel assistansersättning, eller betala för en god man
 • installera tekniska hjälpmedel i hemmet
 • rengöra en pool
 • städa gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, till exempel ett trapphus eller en gemensam tvättstuga
 • möblera eller strukturera om hemmiljön, så kallad homestyling.
 • djuprengöra möbler, till exempel med textiltvätt 
 • skruva upp eller ned en gardinstång.

Trädgårds-tjänster

RUTAVDRAG GES FÖR ATT:

 • beskära träd
 • samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling.
 • skotta snö på uppfarter, hus- och garagetak samt gårdsplaner
  ta bort istappar
 • röja snö, sanda och salta trottoarer om kommunen kräver att fastighetsägaren håller trottoaren is- och snöfri.
 • klippa gräs, häckar, rosor och buskar
 • kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
 • rensa ogräs och bekämpa mossa. 
 • gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
 • kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
 • fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar tagits bort.

Inget avdrag ges för att:

 • forsla bort trädgårdsavfall
 • plantera blommor, växter och träd
 • plantera nya blommor, växter och träd, även om de ersätter något som tagits bort
 • plocka ned frukt från träd och forsla bort trädgårdsavfall
 • forsla bort skräp  till en återvinningsstation eller liknande.

VID FLYTT TILL & FRÅN BOSTAD

Rutavdrag ges för att:

 • flytta kundens bohag mellan hyreslägenheter eller bostadsrätter i samma byggnad. (AlltidNära är ingen flytt-hjälp som bär tunga möbler såsom bokhyllor och pianon, då får man anlita en flyttfirma).
 • flytta lättare bohag i samband med homestyling inför försäljning av bostaden. Homestyling ger dock inte rätt till rutavdrag
 • packa ned och upp, lasta eller liknande förberedelser inför flytt
 • sätta upp och ta ned tavlor, gardiner och armaturer i direkt samband med flytten